WHISTLEBLOWERORDNING

I Conaxess Trade driver vi forretning i overensstemmelse med alle gældende love og regler.

Vi ønsker at agere ud fra principper om åbenhed og ærlighed, herunder muligheden for at samarbejdspartnere og medarbejdere kan ytre sig om kritisable forhold. Med en whistleblowerordning giver Conaxess Trade mulighed for at mistanke om kritisable forhold eller ulovligheder kan indberettes.

Conaxess Trades whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold i virksomheden. Ordningen kan bruges af medarbejdere, samarbejdspartnere og ansatte hos samarbejdspartnere, der har oplysninger om kritisable forhold hos Conaxess Trade.

Det er f.eks. muligt at sende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen eller bevidst vildledning af samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen er er supplement til den direkte og daglige kontakt i Conaxess Trade om fejl og utilfredsstillende forhold mv. For samarbejdspartnere er ordningen et supplement til deres mulighed for at henvende sig til deres kontakt i virksomheden eller dennes leder.

Whistlebloweren er anonym og anmeldelsen går via ekstern tredjepart til Conaxess Trade Groups bestyrelse. Af hensyn til undersøgelse af forholdet opfordrer vi dog til, at du angiver dine kontaktoplysninger. Alle henvendelser behandles strengt fortroligt, og indberetningen kører separat fra Conaxess Trades it-systemer. IP-adresser eller andre data, der kan identificere afsenderen, kan derfor ikke spores. Vi har også en proces, der sletter alt data efter rimelig tid.

Du kan indberette via nedenstående formular.


Upload dokumenter

Vedhæft relevante dokumenter.

Maks. filstørrelse: 100 MB.
Maks. filstørrelse: 100 MB.
Maks. filstørrelse: 100 MB.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.